fbpx
Bmw ix
  • Volvo Banner
  • Bmw ix

Tag: WHATCAR

ถ้ามุ่งมั่นความพยายามก็ไม่จำเป็น

     หากการเดินทางไม่มีอุปสรรคหรือความท้าทายก็คงจะทำให้เส้นทางนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไม่มีเรื่องราวให้น่าจดจำ แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกเส้นทางย่อมมีความท้าทายที่เราไม่อาจรู้ซ่อนอยู่ สิ่งที่เราต้องทำคือการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน ให้เกิดเป็นความมุ่งมั่นและผลักดันเราไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง      รวมถึงการมีความรับผิดชอบกับตัวเอง ที่หมายถึงการไม่กล่าวโทษผู้ใดหรือสิ่งใด ซึ่งรวมถึงตัวเราเองด้วยสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเราเกิดการยอมรับต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งต่อเหตุการณ์ อุปสรรค และความท้าทาย เมื่อนั้นความรับผิดชอบที่เรามีก็จะกลับกลายมาเป็นความสามารถที่สร้างสรรค์ ต่อทั้งความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปัจจุบัน ...

Read more

รักและภูมิใจในสิ่งที่ทำ

          สวัสดีท่านผู้อ่านและแฟนนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ทุกท่านที่สนับสนุนและติดตามเป็นประจำทุกเดือน สำหรับฉบับเดือนมีนาคม 2560 สิ่งที่เรานำเสนอคือ เนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ให้แนวทางความรู้หลักคิดต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน และแง่มุมต่างๆ สำหรับผู้ใช้รถยนต์         ...

Read more

Editor's Talk "ก้าวต่อไป เพื่อความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้น"

         การทำอะไรซักอย่างให้ประสบความสำเร็จไม่ยากและไม่ง่าย ทุกๆ สิ่งล้วนมีทางเลือกเสมอ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของเราเอง และที่สำคัญเราต้องรู้อย่างชัดเจนจริงว่าเราต้องการอะไรจากทางเลือกนั้น          พวกเราได้เลือกในเส้นทางความเป็นสื่อ เราเลือกที่จะเป็นตัวของเราเองไปพร้อมกับการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง บางครั้งมีคำต่อว่าแหนบแนม แต่เราก็ตัดสินใจเลือกฟังในทัศนคติด้านบวก และนำกลับมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น พวกเรามีความเชื่ออย่างเข้มข้นว่า สื่อที่ดี ...

Read more

มีน้ำใจให้กัน

     ความมีน้ำใจไม่จำเป็นต้องเป็นการมอบสิ่งของหรืออะไรใหญ่โต เพียงแค่แสดงออกถึงความจริงใจก็มีค่ามหาศาลแล้ว ในเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมหารือกันในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการนำเสนอสื่อหลักด้านรถยนต์ของเรา WHATCAR? Thai Edition และทั่วโลก      เราได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเป็นหลัก เนื่องจากสิ่งพิมพ์เริ่มลดบทบาทลงอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเราได้มีการสังเกตและวิเคราะห์ร่วมกับบริษัท Haymarket Media Group อันเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตเนื้อหาคุณภาพอันดับ ...

Read more

"สื่อ เชื่อมคน เชื่อมโลก"

        ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมีความสำคัญกับผู้คนอย่างมาก เพื่อใช้เข้าถึงข่าวสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะฉะนั้นสื่อดิจิตอลจึงไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ แต่เป็นสื่อที่ค่อยๆ พัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนที่สะดวกรวดเร็วไปตามกระแสโลก เราในฐานะผู้ผลิตสื่อจึงใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาเข้าสู่กระแสสื่อดิจิตอลแบบสมบูรณ์ เรามีความยินดีที่จะประกาศให้ผู้อ่านทุกท่านทราบว่า ในเดือนกันยายน 2559 นี้ WHATCAR? ประเทศไทย และประเทศอังกฤษได้จัดการประชุมร่วมกัน ด้านการพัฒนาระบบสื่อดิจิตอล ที่นำเสนอเนื้อหาคุณภาพ และสื่อรูปแบบใหม่ ...

Read more

เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

                    ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาทีมงานนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ขอขอบพระคุณผู้อ่าน สมาชิกบุคคล สมาชิกองค์กร และผู้ สนับสนุนทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี นับตั้งแต่นิตยสารฉบับแรกในเดือนสิงหาคม 2013 ...

Read more

โลกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

          ในยุคปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการติดต่อสื่อสารที่ไรพรมแดนทำให้เราสามารถรู้ถึงข่าวสารของอีกซีกโลกได้ในเวลาชั่วข้ามคืน เราได้อยู่ในยุคที่เรียกว่า “ยุคแห่งการสร้างโอกาส” ผู้คนจำนวนมากข้าถึงข้อมูลที่ตนเองสนใจเพียงปลายนิ้ว เพื่อศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปสร้างชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ ทั้งการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การทำธุรกิจ และอีกนานัปกา            การพัฒนาก็ยังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ท้าทายความสามารถ หากเราเปิดใจยอมรับและมองหาด้านดีของการเปลี่ยนแปลงก็จะรู้จักนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และเมื่อมองย้อนกลับไปก็จะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ผ่านมาในอดีตด้วนเช่นกัน นิตยสาร WHATCAR? Thai ...

Read more

ให้ความรู้กับผู้ใช้รถมากที่สุด

          เราได้จากแรงบันดาลใจจากการอ่านและชื่นชอบรถยนต์ แต่สิ่งที่เรารักนั้นไม่อาจจะเก็บไว้คนเดียวได้ มันจึงเป็นแรงส่งให้เราเกิดความฝันขึ้นมา โดยหากเราแบ่งปันความฝันที่เป็นการให้ความรู้ไปได้พร้อมกันก็คงดีไม่น้อย จากจุดนี้เองเราจึงเริ่มแบ่งปันและให้ความรู้กับผู้คนที่มีความรัก ความชื่นชอบเหมือนพวกเรา ทำให้เกิดเป็นภารกิจสำคัญในการค้นหาสิ่งที่ใช่ และตอบโจทย์ของเราและเพื่อนๆ ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน สิ่งที่พวกเราให้กำเนิดเกิดขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากความต้องการทำอะไรแปลกใหม่ๆ ให้เนื้อหาสาระความรู้ด้านรถ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มที่กับผู้คนที่ใช้รถ รวมทั้งต้องตอบสนองได้ทุกช่องทางแถมเข้าถึงได้ทุกเพศวัย เรามีความปรารถนาให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในมือ และนำไปใช้ประกอบกับความต้องการของผู้ใช้งานเองอย่างแท้จริง ว่ารถแบบไหนที่จะตอบสนองกับตัวเองและครอบครับได้ โดยคนที่สมควรจะถามมากที่สุดก็คือตัวเราผู้ใช้งานจริงๆ ...

Read more

WHATCAR?

          สวัสดีครับ เพื่อนๆ ผู้อ่าน What Car? ทุกท่าน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามพวกเราตลอดระยะเวลา 3 ปี ด้วยการผลิตเนื้อหาที่เราทำด้วยใจ ให้เป็นนิตยสารเพื่อผู้ซื้อรถ และเราไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดนิตยสาร เล่มนี้ในประเทศไทย มันมาจากเราเป็นผู้อ่าน และเราเห็นโอกาสที่ได้อ่านนิตยสารเล่มนี้ มีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่เราจะต้องนำ What Car? ...

Read more

การสร้างความสัมพันธ์

          พันธกิจสำคัญอีกหนึ่งข้อคือ การสร้างความสัมพันธ์ โดยทุกสิ่งต้องเริ่มจากภายในองค์กรก่อนเสมอ ด้วยการพูดคุยกันทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างการทำงานร่วมกัน มีความกล้าแสดงออกยอมรับในความผิดพลาด และพร้อมไปกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน           เพราะเมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในแล้ว การจับมือร่วมกันสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ รวมถึงร่วมสร้างสิ่งใหม่ และปรับปรุงนิตยสารให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด เพราะเราทราบดีว่าจุดเริ่มต้นที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการมอบสิ่งที่ดีไปก่อน          นอกจากความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและลูกค้าแล้ว เรายังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...

Read more
Page 2 of 5 1 2 3 5
banner mazda cx-5
Porsche Banner WC
Toyota_ad_CROSS_modellista-345x345-Px
Ads Suzuki

Recent News