fbpx
BMW

Tag: WHATCAR Thai Edition

เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

                    ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาทีมงานนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ขอขอบพระคุณผู้อ่าน สมาชิกบุคคล สมาชิกองค์กร และผู้ สนับสนุนทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี นับตั้งแต่นิตยสารฉบับแรกในเดือนสิงหาคม 2013 ...

Read more

โลกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

          ในยุคปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการติดต่อสื่อสารที่ไรพรมแดนทำให้เราสามารถรู้ถึงข่าวสารของอีกซีกโลกได้ในเวลาชั่วข้ามคืน เราได้อยู่ในยุคที่เรียกว่า “ยุคแห่งการสร้างโอกาส” ผู้คนจำนวนมากข้าถึงข้อมูลที่ตนเองสนใจเพียงปลายนิ้ว เพื่อศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปสร้างชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ ทั้งการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การทำธุรกิจ และอีกนานัปกา            การพัฒนาก็ยังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ท้าทายความสามารถ หากเราเปิดใจยอมรับและมองหาด้านดีของการเปลี่ยนแปลงก็จะรู้จักนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และเมื่อมองย้อนกลับไปก็จะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ผ่านมาในอดีตด้วนเช่นกัน นิตยสาร WHATCAR? Thai ...

Read more

ให้ความรู้กับผู้ใช้รถมากที่สุด

          เราได้จากแรงบันดาลใจจากการอ่านและชื่นชอบรถยนต์ แต่สิ่งที่เรารักนั้นไม่อาจจะเก็บไว้คนเดียวได้ มันจึงเป็นแรงส่งให้เราเกิดความฝันขึ้นมา โดยหากเราแบ่งปันความฝันที่เป็นการให้ความรู้ไปได้พร้อมกันก็คงดีไม่น้อย จากจุดนี้เองเราจึงเริ่มแบ่งปันและให้ความรู้กับผู้คนที่มีความรัก ความชื่นชอบเหมือนพวกเรา ทำให้เกิดเป็นภารกิจสำคัญในการค้นหาสิ่งที่ใช่ และตอบโจทย์ของเราและเพื่อนๆ ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน สิ่งที่พวกเราให้กำเนิดเกิดขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากความต้องการทำอะไรแปลกใหม่ๆ ให้เนื้อหาสาระความรู้ด้านรถ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มที่กับผู้คนที่ใช้รถ รวมทั้งต้องตอบสนองได้ทุกช่องทางแถมเข้าถึงได้ทุกเพศวัย เรามีความปรารถนาให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในมือ และนำไปใช้ประกอบกับความต้องการของผู้ใช้งานเองอย่างแท้จริง ว่ารถแบบไหนที่จะตอบสนองกับตัวเองและครอบครับได้ โดยคนที่สมควรจะถามมากที่สุดก็คือตัวเราผู้ใช้งานจริงๆ ...

Read more

WHATCAR?

          สวัสดีครับ เพื่อนๆ ผู้อ่าน What Car? ทุกท่าน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามพวกเราตลอดระยะเวลา 3 ปี ด้วยการผลิตเนื้อหาที่เราทำด้วยใจ ให้เป็นนิตยสารเพื่อผู้ซื้อรถ และเราไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดนิตยสาร เล่มนี้ในประเทศไทย มันมาจากเราเป็นผู้อ่าน และเราเห็นโอกาสที่ได้อ่านนิตยสารเล่มนี้ มีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่เราจะต้องนำ What Car? ...

Read more

การสร้างความสัมพันธ์

          พันธกิจสำคัญอีกหนึ่งข้อคือ การสร้างความสัมพันธ์ โดยทุกสิ่งต้องเริ่มจากภายในองค์กรก่อนเสมอ ด้วยการพูดคุยกันทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างการทำงานร่วมกัน มีความกล้าแสดงออกยอมรับในความผิดพลาด และพร้อมไปกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน           เพราะเมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในแล้ว การจับมือร่วมกันสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ รวมถึงร่วมสร้างสิ่งใหม่ และปรับปรุงนิตยสารให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด เพราะเราทราบดีว่าจุดเริ่มต้นที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการมอบสิ่งที่ดีไปก่อน          นอกจากความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและลูกค้าแล้ว เรายังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...

Read more

“CREATIVE CONTENT”

          เริ่มต้นปี 2559 เป็นปีแห่งโอกาสของการพัฒนาคอนเท้นท์และการนำเสนอในรูปแบบใหม่ผ่านสื่อแมกกาซีน, ออนไลน์ และอีเว้นท์ ให้สามารถเชื่อมโยง “เนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง” ซึ่งเราได้พัฒนาคอนเทนท์เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสื่อพฤติกรรมผู้บริโภค และผู้รับข่าวสารและการแข่งขันในตลาดสื่อรถยนต์             โดยเราได้ผลิตสื่อออนไลน์ควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง ระหว่างทีมบรรณาธิการและผู้ใช้รถยนต์ ด้วยการนำเสนอที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คือเป็นการนำเอาคำถามในชีวิตประจำวันสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวจากผู้ใช้รถยนต์มาสร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้น่าติดตาม โดยไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้           ...

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2559

     วันเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด และสิ่งที่เราใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้นิตยสาร What Car? Thai Edition ไปให้ถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ เป็นนิตยสารเพื่อผู้ซื้อรถ และตอบสนองความต้องการได้ครบทุกความต้องการ ซึ่งเราทุกคนใช้หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม บนพื้นฐานหลักความคิดสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ            โดยนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยปีที่ผ่านมาเราเป็นผู้จัดทำกิจกรรมการเดินทางด้วยรถยนต์เต็มรูปแบบ ด้วยการจัดกิจกรรม What Car? We Are ...

Read more

นิตยสารเพื่อผู้ซื้อรถ

     ในวันนี้พวกเราได้ปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน รวมถึงผู้ที่ต้องการหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรถประเภทต่างๆ ในการประกอบการตัดสินใจซื้อรถ เรายังคงอยู่เคียงข้างผู้ใช้รถยนต์ ภายใต้แนวคิดในฉบับปฐมฤกษ์ คือ นิตยสาร What Car? Thai Edition ต้องเป็นนิตยสารคู่มือในการประกอบการตัดสินใจให้กับผู้เลือกซื้อรถยนต์ฉบับแรกในประเทศไทยให้จงได้        โดยเรามุ่งมั่นสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการร่วมกันวิจัยพัฒนาช่องทางรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันกระแสการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ...

Read more

เคยชินกับคุณภาพ

          คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ เราทุกคนคงทราบดี แต่การสร้างคุณภาพขึ้นมาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า การผลิตสื่อและเนื้อหาเป็นความท้าทายของทีมงานผู้ผลิต เราจึงมีการกำหนดเป้าหมายและพันธกิจร่วมกัน เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในให้มีความคล่องตัว การเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งยังมีระบบประเมินขีดความสามารถของผู้บริหารไปจนถึงทีมงานในแต่ละส่วน ซึ่งคอยชี้วัดคุณภาพชิ้นงานทุกขั้นตอนการผลิตนิตยสาร หากเกิดข้อบกพร่องในส่วนใดต้องสามารถตรวจสอบพร้อมกับแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น นี่ทำให้เราเคยชินกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสร้างคุณภาพที่แตกต่างทางด้านวิธีคิด รวมถึงวิธีปฏิบัติแบบใหม่           องค์กรของเราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมที่นำเอาประสิทธิภาพของแต่ละส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ โดยความหมายของคุณภาพที่เราต้องการสื่อออกไปให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ไม่ใช่แค่พูดว่าคุณภาพ หรือคุณภาพพอรับได้ ...

Read more

การพัฒนาทำให้ค้นพบสิ่งใหม่

          การก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของเราทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นับจากช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้น ทีมงาน ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาการสร้างมาตรฐานของเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้บริโภค โดยไม่ทิ้งคุณภาพของ What Car? ประเทศอังกฤษ แล้วเรายังได้พัฒนาระบบข้อมูล โดยใช้หลักการทดสอบสภาพความเป็นจริงบนพื้นฐานสูตรการคำนวณแบบสากล เชื่อถือได้ ทำให้สามารถผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานความเป็นจริงบนเส้นทางในเมืองและเส้นทางนอกเมือง ขับขี่ความเร็วปกติตามจังหวะการเคลื่อนตัวของสภาพการจราจรของวันเพื่อนำอัตราค่าเฉลี่ยต่างๆ คำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด           ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3