fbpx

Tag: Motor Expo

MOTOR EXPO ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19

       จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังประสบพบเจอกันอยู่นั้น ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากแบบเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะเวลา 2 ปีมานี้เรายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ถึงแม้ปฏิบัติตามาตรการการป้องกันอย่างถูกต้องก็ตาม Motor Expo ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบกับสถานการณ์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้       ผู้บริหาร บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน ...

Read more
banner mazda cx-5
Porsche Banner WC
Toyota_ad_CROSS_modellista-345x345-Px

Recent News

×