fbpx

Tag: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

มิตซูบิชิ เตรียมนำร่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ลงนามเอ็มโอยูกับอีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ ศึกษานำร่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อการพาณิชย์ พร้อมเตรียมจัดส่งรถยนต์ มิตซูบิชิ มินิแค็บ มีฟ รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 คัน ให้แก่ อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ ...

Read more
banner mazda cx-5
Porsche Banner WC
Toyota_ad_CROSS_modellista-345x345-Px

Recent News

×