BMW Banner

Tag: นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

นิสสัน ยืดเวลาความห่วงใย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถฟรี

เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบาย สำหรับลูกค้าในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ขยายระยะเวลาของบริการโปรแกรม ' Care for You - New Normal life ' มาตรการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านิสสัน ปัจจุบัน ลูกค้ารายใหม่ รวมถึงผู้ใช้รถยนต์ถึง ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News

×
BMW Banner