fbpx

Tag: นิสสัน นาวารา

ยกของให้ถูกท่า ปัญหาปวดหลังก็จะหายไป

ยกของขึ้นกระบะถูกวิธีไม่เสี่ยงปวดหลัง กับนิสสัน นาวารา หลังของคนเราต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกอริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืน นั่ง หรือแม้กระทั่งเวลานอน เพื่อป้องกันอาการปวดหลังขณะขนสัมภาระขึ้นรถกระบะ จึงควรปรับท่าอย่างถูกต้อง       รถกระบะถือเป็นรถที่นิยมมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เน้นไปในด้านการบรรทุกของหนัก ใช้งานได้ทั้งจะบรรทุกทั้งของ และใช้เป็นเครื่องมือในธุรกิจ เพราะตอบโจทย์เรื่องการบรรทุกของได้จำนวนมาก ...

Read more
banner mazda cx-5
Porsche Banner WC
Toyota_ad_CROSS_modellista-345x345-Px

Recent News

×