fbpx
BMW

Contact

What Car? Thailand นิตยสารและเว็บไซต์ whatcar.co.th เนื้อหาลิขสิทธิ์รถยนต์ที่แรกที่เดียวในไทย เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ จาก What Car? whatcar.com ประเทศอังกฤษซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกมายาวนานกว่า 40 ปี

* เราดำเนินการผลิตสื่อมายาวนาอกว่า 10 ปี เมื่อ 15 ปีก่อนจะนำ What Car? เข้ามาในเมืองไทยเราได้ทำเว็ป allcarguru.com แล้วเราก็คิดได้ว่าการนำเนื้อหาภาพและเสียงทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันคือทรัพย์สินทางปัญญา เราทำเพื่อหารายได้เราก็ต้องเริ่มจากการไม่เอาเปรียบโดยการ Copy เราจึงหยุดการแปล Copy เนื้อหา ภาพ แล้วค้นหาเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการในอุดมคติ เราก็เจอ whatcar.com มันมีเนื้อหาที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เราก็เลยอยากให้คนไทยได้อ่านได้รู้ “นั่นคือจุดเริ่มต้น” การทำธุรกิจที่ถูกต้อง

* ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ กด SUBSCRIBE LIKE SHARE เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

Coinfinity
Haymarket

บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด

34/107 หมู่บ้านวังทอง ซอยวิภาวดีรังสิต 47 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

สามารถติดต่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ปรากฏหรือทาง https://www.facebook.com/whatcarthailand/

  • 02 532 3403 – Office
  • 081 999 1883 – Mobile
  • 086 444 5924 – Ads
  • 02 531 2459 – Fax
  • info@coinfinity.co.th – email

บริษัทไม่มีนโยบายให้ขายหรือสั่งจ่ายเงิน หรือเรียกรับสิ่งของ ในนามบริษัทอื่นหรือบุคคลที่สาม หากมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์โดยบุคคลที่สาม ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทุกกรณี ท่านสามารถแจ้งเบาะแสและนำส่งหลักฐานได้ตามที่อยู่นี้

 

ริษัท โคอิฟินิตี้ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร WHATCAR? ในประเทศไทย และสิทธิจำหน่าย WHATCAR? ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียงผู้เดียวจากประเทศอังกฤษ และเป็นตัวแทนเพื่อรักษาสิทธิดังกล่าวโดยชอบธรรม ภายใต้การคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบกับ พระราชกฤษฏีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ.2536