For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
นิสสัน จัดต่อเนื่องโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ปีที่ 4

นิสสัน จัดต่อเนื่องโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ปีที่ 4

นิสสัน มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 337 ทีม 187 โครงงาน และคัดเลือก 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

    นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย  ดำเนินโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ” ปีที่ 4 กิจกรรมการประกวดโครงงานนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมร่วมสร้าง “นวัตกร” รุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่ชุมชน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ มุมมอง และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนิสสันให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำอย่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

     ทั้งนี้โครงการ แค่ใจก็เพียงพอ” ปีที่ 4 มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 337 ทีม จากทั่วประเทศโดยได้ส่งโครงงานแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นสร้างคุณค่าใน ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ โดยเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่นำไปใช้ได้จริง รวมแล้ว187 โครงงาน ซึ่งทั้งหมดผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผลโหวตจากประชาชนทั่วไปจนได้ 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่จะไปร่วมฝึกอบรม พัฒนา เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2564

    ซึ่งทีมผู้ชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 500,000 บาท รวมถึงแผนธุรกิจนวัตกรรมที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนพัฒนาเพื่อการใช้งานจริง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมในการสร้างนวัตกรและวัฒนธรรมแห่งการใช้นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Top