For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
กลับมาอีกครั้งกับ Thailand E-Project 2020 การแข่งขันสำหรับพลังงานสะอาด

กลับมาอีกครั้งกับ Thailand E-Project 2020 การแข่งขันสำหรับพลังงานสะอาด

ไม่เพียงแค่วัดสมรรถนะหรือความสนุกตื่นตาตื่นใจของรถเท่านั้น นั่นรวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้กับรถทุกประเภทและทุกถนน รวมถึงการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

    รายการ Thailand E-Project 2020 หรือการแข่งขัน Motor Sports ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากปี 2019 ครั้งแรกที่ผ่านมาโดยได้จัดพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปแล้ว ณ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.) เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม และจะถูกจัดขึ้น ณ IMPACT Speed Park เมืองทองธานี ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

    ตามที่ FIA หรือ สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ ได้มีนโยบายผลักดัน และสนับสนุนให้สมาชิกของสหพันธ์ หันมาให้ความสนใจในการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานทางเลือกในการจัดการแข่งขัน Motor Sports ตั้งแต่ปี 2019 และในส่วนของประเทศไทยเองก็ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว จัดขึ้นเป็นสายพลังงานสะอาด 1.E-Kart (รถคาร์ทไฟฟ้า)  2. E-Racing (เกม Simulator) และ 3. E-Auto Khana (รถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลดการใช้พลังงานน้ำมัน แล้วหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทดแทน

จะมีการแบ่งพื้นที่ของการจัดการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด โซนหลักๆ 

  • การแข่งขัน E-Kart ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ของ IMPACT Speed Park และใช้รถ Kart ไฟฟ้าและระบบการจับเวลาที่ได้มาตรฐาน ช่วงเช้า
  • การแข่งขัน E-Racing จะจัดขึ้นในพื้นที่ของ ห้องรับรอง ของ IMPACT Speed Park ช่วงเช้า
  • การแข่งขัน E-Auto Khana หรือการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า จะจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ ลาน Lake Side 3 ช่วงบ่าย

ในวันที่ พฤศจิกายน จะเป็นการแข่งขันในรอบ Media Challenge เป็นการแข่งขันเฉพาะกลุ่มนักข่าวและสื่อมวลชน  

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน จะเป็นการแข่งขันในรอบบุคคลทั่วไป จำกัดเพียงรอบละ 50 คนเท่านั้น เปิดรับสมัครวันที่ 20 – 1 พฤศจิกายน นี้ โดยในรอบบุคคลทั่วไปจะมีค่าสมัครเพียง 1,000 บาท (รวมการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท)

 

 

Top