For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมกับมธ.ดันการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมกับมธ.ดันการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพ

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสานต่อโครงการสนับสนุนนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์จริงในการลงมือทำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเรียนรู้แบบบูรณาการจากการทำงาน (Work Integrated Learning – WIL) 

      ล่าสุด มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการฝึกงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเด่น จากสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษายังคงได้รับทุนจากมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศ ไปในอนาคตอีกด้วย

      ที่ผ่านมามิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนด้านการศึกษาของไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักศึกษาฝึกงานประจำปี (Talent Internship Program) กับ 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จนถึงปัจจุบันมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงดำเนินโครงการนี้ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของโลก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

Top