For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

ทำให้ดีที่สุด

วัสดีท่านผู้อ่าน และผู้สนับสนุนทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาที่น่าสนใจในนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ฉบับเดือนมีนาคม 2558  พวกเราทีมงานผู้ผลิตWHATCAR? ในประเทศไทย รวมทั้งทีมงานในประเทศอังกฤษได้ให้คำมั่นไว้แก่กันและกันว่า

พวกเราต้อง “ทำให้ดีที่สุด” ในการนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ ให้ความรู้ และข้อมูลคุณภาพที่ผู้อ่านนำไปประกอบการตัดสินใจได้

“ทำให้ดีที่สุด” เรื่องการนำเสนอภาพถ่าย ผสมผสานศิลปะกับการสื่อความหมายของภาพ

“ทำให้ดีที่สุด” เรื่องการออกแบบจัดวางขนาดสัดส่วนอย่างเหมาะสมกับผู้อ่านสร้างความรู้สึกสนุก อ่านได้ต่อเนื่อง สบายตา

“ทำให้ดีที่สุด” ในการคัดสรรข้อมูลข่าวสารในประเทศที่ดีมีประโยชน์ เพื่อนำสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดทุกอย่างมารวมกันให้ได้สิ่งที่มากกว่าคำว่าเป็นนิตยสารรถยนต์

สิ่งสำคัญที่สุดของทีมงานคือ ต้องทำให้ดีกว่าที่ผู้อ่านคาดหวังไว้ พวกเราเชื่อว่าหากรักษาคำมั่นนี้ไว้สิ่งต่างๆ ที่ได้ทำไว้ทีละเล็กละน้อย มันจะเป็นรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งรากฐานที่ว่านี้ก็คือคุณ ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์

Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

President & Chief Executive Officer

Top