For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
โตโยต้า ส่งมอบ “คอมมิวเตอร์ เวลแค็บ” สนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

โตโยต้า ส่งมอบ “คอมมิวเตอร์ เวลแค็บ” สนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

โตโยต้าเกิดไอเดีย มุ่งมั่นส่งเสริม ขับเคลื่อนสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ หรือแม้กระทั่งการเดินทาง ด้วยการเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ จึงร่วมพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัทโตโยต้า นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล เป็นผู้ส่งมอบ คอมมิวเตอร์ เวลแค็บ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริมลิฟท์ยกรถเข็น (เวลแค็บ) สำหรับบริการขนส่งจำนวน 1 คัน และรถเข็นวีลแชร์อีก 1 คัน แก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นผู้รับมอบ 

นอกเหนือจากนี้โตโยต้าได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เพิ่มและพัฒนาทักษะให้กับผู้ขับรถตู้บริการรับส่ง

Tags:

Top