For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
บริดจสโตน ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ พัฒนานวัตกรรมการตรวจเช็คยางอย่างชาญฉลาด

บริดจสโตน ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ พัฒนานวัตกรรมการตรวจเช็คยางอย่างชาญฉลาด

      บริดจสโตน ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ พัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ระบบแรกของโลก

       ปัญหายางรถยนต์มักเกิดขึ้นใน 4 กรณี คือ ลมยางอ่อน การเสื่อมสภาพของยางตามอายุการใช้งาน การมีศูนย์ล้อผิดปกติ และความเสียหายของยางอันเกิดจากขอบถนนหรือทางเท้า หลุมหรือบ่อบนพื้นถนน และเศษวัสดุอื่น ๆ ที่ตกอยู่บนพื้นถนน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่สำคัญ เป็นปัญหาที่มักไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยางที่ได้รับความเสียหายอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบเต่อชิ้นส่วนอื่น ๆ ของรถยนต์ เช่น ความเสียหายกับส่วนล้อ ซึ่งจะทำให้อัตราความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่มีมากยิ่งขึ้น

       ปัจจุบัน บริดจสโตนได้เติมเต็มช่องโหว่นั้นด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ โดยอาศัยคลาวด์เฟรมเวิร์กบนระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์บนฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งไว้กับรถยนต์

       ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์นี้ ยังมีความสามารถอื่น ซ่อนอยู่อีก ระบบนี้ไม่เพียงแต่สามารถประมวลผลและแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบได้ทันทีเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น แต่ยังสามารถระบุได้อีกด้วยว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณใด ระบบนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพพื้นผิวถนนได้อย่างครอบคลุมซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาถนนที่ได้รับความเสียหายหรือบริเวณถนนที่มีสิ่ง กีดขวางหรือสิ่งอื่น ๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ และโดยในอนาคต เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับจะยิ่งส่งผลดีต่อระบบนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากยานพาหนะจะสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆในบริเวณนั้น ไปยังบริเวณใกล้เคียงได้ รวมไปถึงการรวมรวมข้อมูลบนระบบคลาวด์

        ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์ระบบใหม่ของบริดจสโตนสามารถใช้ได้กับยานพาหนะเพื่อกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ที่รองรับระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ยังช่วยให้บริดจสโตนสามารถพัฒนาต่อยอดโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ผู้ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริดจสโตนทั่วโลก

         ระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) เป็นเครื่องมือดิจิทัลที่สำคัญให้บริดจสโตนช่วยขับเคลื่อนการส่งมอบโซลูชั่นเพื่อการเดินทาง ช่วยให้บริดจสโตนสามารถเข้าถึงระบบคลาวด์จำนวนมากบน Microsoft Azure เข้าถึง AI และเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ในทางกลับกัน การร่วมงานกับบริดจสโตนก็ช่วยให้ไมโครซอฟท์พัฒนาการให้บริการสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกค้าของระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีโซลูชั่นนี้กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

Top