For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
โตโยต้าสนับสนุนไฮลักซ์ รีโว่ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น แก่บุคลากรทางการแพทย์

โตโยต้าสนับสนุนไฮลักซ์ รีโว่ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น แก่บุคลากรทางการแพทย์

      โตโยต้า ร่วมกับ เครือเซ็นทรัล และ เอพี (ไทยแลนด์) ปล่อยคาราวานเพื่อขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาร และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นการผนวกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โตโยต้าได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ผ่าน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทางโตโยต้าได้ให้การสนับสนุน ไฮลักซ์ รีโว่ จำนวน 12 คัน พร้อมคนขับ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาร และสิ่งของจำเป็น ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้กิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 – 15 เมษายน 2563

Top