For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
มิตซูบิชิจัดแสดงเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

มิตซูบิชิจัดแสดงเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

       บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานขายในประเทศ และบริการหลังการขาย (ที่ 5 จากขวา) ให้การต้อนรับ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ที่ 6 จากขวา) ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ภายในงานแถลงผลงานวิชาการหัวข้อ ‘ความมั่นคงของไทยในศตวรรษที่ 21 : ประเด็นท้าทายที่สำคัญ’ ที่จัดขึ้น ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

         เทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ในภาษาญี่ปุ่น “เดน” หมายถึง “ไฟฟ้า” และ “โด” หมายถึง “การขับขี่” โดย เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือ ชุดระบบไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งประกอบด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี  อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าเทคโนโลยีแบบ Vehicle-to-Home หรือ V2H ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่ายและรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำหรับที่พักอาศัย

          เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากที่พักอาศัย เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี  และในทางกลับกันยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากลับจากตัวรถ เพื่อนำไปใช้ในที่พักอาศัย จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดการบริโภคพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมาก

Top