For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
แกร็บ ผนึก ททท. สานต่อโครงการ “น้ำใจ” มัดใจนักท่องเที่ยว

แกร็บ ผนึก ททท. สานต่อโครงการ “น้ำใจ” มัดใจนักท่องเที่ยว

ส่งเสริมพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานต่อโครงการ “น้ำใจ” เพื่อรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยและวางรากฐานท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ ซึ่งเป็นด่านหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมมอบรางวัลแท็กซี่ต้นแบบด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ใน 5 สาขาซึ่งประเมินจากคะแนนการให้บริการของผู้โดยสาร เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ให้ตระหนึกถึงบทบาทในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนเมืองไทยหลายสิบล้านคน ททท. มองเห็นความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยเพื่อต้อนรับและส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำแก่นักท่องเที่ยว สิ่งที่ถือเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ นั่นคือ น้ำใจ เราจึงได้ริเริ่ม โครงการน้ำใจขึ้น เพื่อรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลนักท่องเที่ยว”

“ที่ผ่านมา เราได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดีผ่านการจัดอบรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการในชุมชนทั่วประเทศ โดยล่าสุด ททท. ได้จับมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ขยายผลโครงการไปยังกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะอย่างพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ ซึ่งถือเป็นด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจแบบไทยๆ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “การมุ่งยกระดับมาตรฐานการเดินทางเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของแกร็บ โดยที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้บิ๊กดาต้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการ Tourism Smart Data, The Time is Now หรือการจัดแคมเปญการตลาดและมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นต้น”

“ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของผู้โดยสารที่ใช้บริการแกร็บในประเทศไทยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยนับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เราได้ให้บริการการเดินทางกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว 6 ล้านคน ครอบคลุม 20 เมืองใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ และจะขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น พาร์ทเนอร์คนขับแกร็บจึงถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการมีฟีเจอร์แปลภาษาอย่าง ‘แกร็บแชท’ ที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์คนขับสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้แล้ว การร่วมมือกับ ททท. ในการจัดอบรมพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ภายใต้โครงการน้ำใจในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจในการร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ผ่านการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับพาร์ทเนอร์คนขับของเรา เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยน้ำใจเสน่ห์แบบไทยที่มัดใจคนทั่วโลก” ดร. เก่งการ กล่าวเสริม

นอกจากการจัดอบรมเกี่ยวกับบทบาทการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการดูแลนักท่องเที่ยวให้กับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ กว่า 200 คนแล้ว แกร็บ ประเทศไทย ยังได้ร่วมกับ ททท. จัดพิธีมอบรางวัลแท็กซี่ต้นแบบด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อยกย่องและชื่นชมพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ที่มีความเป็นเลิศในการปฎิบัติหน้าที่ และมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประเมินผลจากคะแนนการให้บริการและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งแบ่งเป็น 5 สาขาดังนี้

  • รางวัลแท็กซี่ขวัญใจนักท่องเที่ยว ซึ่งได้คะแนนการให้บริการจากชาวต่างชาติสูงที่สุด ได้แก่ นายพูลสวัสดิ์ จำเนียรสุข
  • รางวัลแท็กซี่ให้บริการยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับคำชื่นชมในด้านมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นายกมลาสน์ กุลบันลือพิชญ์
  • รางวัลแท็กซี่ใช้ภาษาดีเด่น ซึ่งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ดี ได้แก่ นายถาวร ต้นประดู่
  • รางวัลแท็กซี่นำเที่ยวดีเด่น ซึ่งมีความรู้และสามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ นายวุฒินันท์ โพธิ์ชุ่ม 
  • รางวัลแท็กซี่จิตสาธารณะ ซึ่งมีประวัติในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ นายพลิศ วีรสอน

ภายในงาน แกร็บ ยังได้เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่และครอบครัว โดยจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่มีผลงานยอดเยี่ยมภายใต้ โครงการ “Grab The Future” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยได้มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 200 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยมุ่งหวังที่จะสร้างอนาคตทางการศึกษาที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชนและแบ่งเบาภาระทางการเงินของพาร์ทเนอร์คนขับ 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการ Grab The Future ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 4 ล้านบาท ครอบคลุม 700 ครอบครัว ซึ่งช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของแกร็บในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมตามพันธกิจทางสังคมที่เรียกว่า “Grab For Good” หรือ แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ รวมถึงแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อจำกัดในด้านต่างๆ  เพื่อให้ทุกคนก้าวทันเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

Top