For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ เปิดอาณาจักร เมอร์เซเดส-เบนซ์ / เอเอ็มจี อย่างยื่งใหญ่

ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ เปิดอาณาจักร เมอร์เซเดส-เบนซ์ / เอเอ็มจี อย่างยื่งใหญ่

      ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ เปิดสุดยอดโชว์รูมต้นแบบ “เมอร์เซเดส-เบนซ์/เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี” พร้อมสำนักงานใหญ่ บนถนนเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา ชูกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมดันยอดขายปีแรก 600 คัน ยอดรถเข้ารับบริการหลังขาย 10,000 คันต่อปี

        ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ (Primus Autohaus Co.,Ltd.) เป็นบริษัทในเครือกลุ่มทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง (TOA Venture Holding หรือ TOAVH) มีบทบาทสำคัญด้านอุตสำหกรรมยานยนต์มายาวนานโดยเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์ อาทิ เข็มขัดนิรภัย พวงมาลัยรถยนต์ กระดาษทราย สีชุบกันสนิมและสีพ่นล้อแม็ก 

         ด้วยแนวโน้มของตลาดรถยนต์ยังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง ตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง “เมอร์เซเดส-เบนซ์” โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี อย่างเป็นทางการในนามบริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ดำเนินกำรก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 300 ล้านบาท 

          ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ ได้ลงทุนก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท บนพื้นที่ 4 ไร่ ย่านถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา (ประดิษฐ์มนูธรรม) โชว์รูมแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 โชว์รูมต้นแบบมิติใหม่ของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในอนาคต ภายใต้โครงการ Choices of Overseas ประเทศเยอรมนี

          ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ มุ่งเปิดประสบการณ์ใหม่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การบริการครบวงจร, กำรบริหารงานโดยบุคลากรมืออาชีพ และทิศทางการบริหารงานที่เน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้านยอดจำหน่าย ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ คาดการณ์ไว้ประมำณ 600 คันต่อปี ส่วนด้านบริการหลังการขายคาดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 10,000 คันต่อปี

         โชว์รูมและศูนย์บริการแห่งนี้ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพฯ ออกแบบภายใต้แนวคิด TOPOGRAPHY & SKY ถูกสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยเส้นโค้งที่แบ่งตัวอาคารออกเป็น 2 ส่วน เส้นสีดำเปรียบเสมือนผืนดิน เส้นสีขาวที่สื่อถึงผืนฟ้า การออกแบบภายในใช้เส้นสายที่ลื่นไหล เชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอกด้วยวัสดุโทนสีดำเป็นหลัก ประดับด้วยโคมไฟบริเวณฝ้าเพดานที่เปรียบเสมือนดวงดาวบนท้องฟ้า

          โชว์รูมและศูนย์บริการแห่งนี้เป็นอาคาร 2 หลัง อาคารด้านหน้าเป็นโชว์รูมสูง 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดแสดงรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์รุ่นต่างๆ พร้อมส่วนต้อนรับลูกค้าที่มี Media Wall ขนาดใหญ่ ติดตั้งในมุมต่างๆ เพื่อการสื่อสารข้อมูลด้านรถยนต์ในแต่ละรุ่นให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและชัดเจน พร้อมห้องส่งมอบรถใหม่ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องเดียวเพื่อรองรับควำมเป็นส่วนตัวในการส่งมอบรถของลูกค้าโดยเฉพาะ และพื้นที่สำหรับปรึกษาด้านการขายและการบริการหลังการขายทั้งแบบพื้นที่เปิดและำื้นที่พิเศษส่วนตัวกระจายอยู่ทั่วโชว์รูม 

          ชั้น 2 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนจัดแสดงรถยนต์เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี โดยเฉพาะ ส่วนรับรองลูกค้ำพร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง DEAN & DELUCA นอกจากนี้ ยังมีห้องเกม Simulator และมุมพักผ่อนที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด และส่วนสุดท้าย Exclusive Lounge สำหรับรับรองลูกค้ำที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเลือกชมรถยนต์รุ่นที่สนใจโดยเฉพาะ ชั้น 3 และชั้น 4 เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บรถยนต์ในสต๊อก และเป็นในส่วนของสำนักงาน พร้อมพื้นที่สำหรับรองรับการขยายงานด้านการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในอนาคต

           อาคารด้านหลังมี 5 ชั้นสำหรับงานบริการหลังการขาย แบ่งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงทั่วไป มีช่องซ่อม 40 ช่อง พร้อมช่อง Express Service รองรับลูกค้ำที่มีความต้องการเร่งด่วน ทั้งยังมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังระดับมาตรฐาน โดยใช้ห้องอบสีระบบแขนกลอินฟราเรด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่ำสุด นอกจากนี้ ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ ยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการซ่อมบำรุงรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเฉพาะ ทั้งยังมีช่างเทคนิควิเคราะห์ที่เป็นวิศวกรยานยนต์ซึ่งมีความรู้ด้ำนเทคโนโลยียานยนต์เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้ำมั่นใจได้ว่าทุกงานซ่อมบำรุงรถยนต์จะเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

โชว์รูมและศูนย์บริกำรเมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี ของ ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ พร้อมเปิดให้บริกำรอย่างเป็นทำงการแล้ววันนี้

Gallery

Top