For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
เชฟโรเลต เริ่มสายการผลิต All-New Captiva รุ่นใหม่

เชฟโรเลต เริ่มสายการผลิต All-New Captiva รุ่นใหม่

         All-New Chevrolet Captiva รถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกจำหน่ายในประเทศไทยในเร็วๆ นี้ ขึ้นสายการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมภายใต้หลักการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในความทนทานและการใช้งาน

         Captiva ใหม่ เริ่มเดินสายการผลิตในเดือนนี้ด้วยการใช้หลักการและกระบวนการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตหรือ Built-In-Quality (BIQ) ระดับโลกของจีเอ็ม เพื่อสร้างความมั่นใจในความทนทานและการใช้งาน โดยเตรียมออกจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2562 ด้วยราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 1 ล้านบาทและมีตำแหน่งการตลาดเป็นรถอเนกประสงค์ที่คุ้มค่าที่สุดในรุ่นเดียวกัน ด้วยการผสมผสานพื้นที่ใช้สอย สไตล์ที่โดดเด่น และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

Top