For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ฟอร์ดร่วมกับกลุ่มพันธมิตรส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ชุมชนนางเลิ้ง

ฟอร์ดร่วมกับกลุ่มพันธมิตรส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ชุมชนนางเลิ้ง

         ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร หน่วยราชการ และผู้นำชุมชน ส่งมอบสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ให้กับชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือ FREC กรุงเทพฯ โดยฟอร์ดได้นำพนักงานจิตอาสาจาก โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) จังหวัดระยอง ร่วมกับนิสิตหลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรมนานาชาติ หรือ INDA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รังสรรค์วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เป็นสนามเด็กเล่นบนพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่นี้

          พื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ของชุมชนนางเลิ้งได้รับการแปรสภาพจากพื้นที่ว่างเปล่า เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนอันประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว เก้าอี้สำหรับพักผ่อน และสนามเด็กเล่นซึ่งทำจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานเอฟทีเอ็ม โดยนิสิตและอาจารย์หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรมนานาชาติได้เริ่มทำงานกับผู้บริหารและวิศวกรของฟอร์ด เพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมจากโรงงาน อาทิ แท่งเหล็ก ไม้พาเลท เพื่อดำเนินการออกแบบโครงสร้างของสนามเด็กเล่นโดยมีทีมวิศวกรจากโรงงานเอฟทีเอ็มแสดงพลังจิตอาสาช่วยดำเนินการนำวัสดุมาเชื่อมประกอบเป็นโครงสร้างของสนามเด็กเล่น

Tags:

Top