For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Editor'S Talk “รู้ รัก สามัคคี”

       สวัสดีครับผู้อ่านนิตยสาร WHATCAR? ทุกท่าน ในเดือนตุลาคม 2560 นี้เป็นอีกเดือนแห่งความทรงจำของพวกเราประชนชาวไทยทุกคน เนื่องจากมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันทำความดี และน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนื่อยจิตใจให้เดินไปข้างหน้าสู่ความสุข ความสำเร็จ ในชีวิตจะได้กลับมาตอบแทนคุณแผ่นดินไทยของเรา

       เราขอน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งเป็นคำ 3 คำ ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง ทุกยุคสมัย 
รู้ : คือ การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้อง รู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรัก พิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
       ด้วย 3 คำนี้เองที่ได้น้อมนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการในธุรกิจ ทำให้เราได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เราศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาทำให้ต่อยอดได้ในยามที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดความท้าทายเราทุกคนพร้อมที่จะเปิดกว้างรับทุกๆ โอกาสและความคิดเห็น
       ในช่วงต้นเดือนนี้เรามีแผนกำหนดการเปิดเว็บไซต์ www.whatcar.co.th ในรูปแบบใหม่ทั้งหมด รวมถึงส่วนต่อขยายธุรกิจไปทางด้านไลฟ์สไตล์และไอที ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ STUFF และ WHAT HI*FI? เพื่อรองรับตลาดที่จะขยายตัวในปี 2561 รวมถึงตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการเสพเนื้อหาคุณภาพ

  
 
 
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และสนับสนุนตลอดมา

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Prakasit Parinyachaisak
プラカーシット パリンヤシャイサック 
President & Chief Executive Officer

Top