For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ทีมวิศวกร AAS Auto Service คว้าคะแนนระดับเหรียญทองการทดสอบ Porsche Classic Technician

ทีมวิศวกร AAS Auto Service คว้าคะแนนระดับเหรียญทองการทดสอบ Porsche Classic Technician

       เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้านการดูแลรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคลาสสิค ด้วยการคว้าคะแนนอันดับ 1 และได้ใบประกาศเกียรติคุณในการฝึกอบรมและทดสอบ Porsche Classic Technician จากการส่ง 3 ตัวแทนจากทีมช่างวิศวกรของปอร์เช่ ประเทศไทยเข้าร่วมการทดสอบ ณ เมืองลุดวิกส์เบิร์ค ประเทศเยอรมนี

        การทดสอบ Porsche Classic Technician จัดขึ้นเพื่อวัดขีดความสามารถและรับรองมาตรฐานช่างและทีมวิศวกรระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคลาสสิคโดยเฉพาะ ในการทดสอบจะวัดผลคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย

  • Powertrain การถอดประกอบเครื่องยนต์พร้อมวัดค่า ปรับตั้งระยะต่างๆ ของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังให้ถูกต้องตามคู่มือมาตรฐานของ โรงงานปอร์เช่
  • Fuel, Ignition, Diagnostic การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งอาการต่างๆ ของระบบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบไฟฟ้าช่วงล่างของรถยนต์คลาสสิค และสามารถแก้ปัญหาเพื่อให้รถมีความสมบูรณ์ที่สุด
  • Chassic การวัดค่าศูนย์ล้อ ปรับตั้งความสูง ปรับ Corner Weight ปรับตั้งมุมล้อต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตาม Standard ของรถยนต์ปอร์เช่

       ด้วยความเป็นเลิศจากการเป็นปอร์เช่ คลาสสิค พาร์ทเนอร์ (Porsche Classic Partner) แห่งแรกของโลกจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนี พร้อมได้รับการรับรองเป็นศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ คลาสสิคอย่างเป็นทางการ (Authorize Porsche Classic Centre) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และด้วยความชำนาญในการดูแลรักษารถยนต์ปอร์เช่คลาสสิคของช่างยนต์ทั้ง 3 ที่ได้ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเป็นระยะยาวนานหลายพันชั่วโมง สามารถผ่านการทดสอบระดับเหรียญทอง และมีคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มช่างซ่อมรถยนต์ ผู้เข้าร่วมการทดสอบจากนานาประเทศ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ช่างยนต์และทีมวิศวกรไทยในเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง

 

Top