For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ชวนช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ ผ่านกิจกรรม “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง”

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ชวนช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ ผ่านกิจกรรม “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง”

         มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดงานแถลงข่าว “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง” ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานกิจกรรมอีเดน 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

         ปัจจุบัน สังคมออนไลน์(Social Media) นับเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง กลุ่มผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปจึงหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

         มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าในประเทศไทย ด้วยการดูแลอย่างอบอุ่นภายใต้ครอบครัวทดแทนถาวรมากว่า 48 ปี ได้ปรับตัวตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ และการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริจาคและบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และยูทูบ (Youtube) รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้ คือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ซึ่งมีลูกเล่นที่หลากหลายรวมถึงการส่งสติกเกอร์หากัน

         จากที่มาดังกล่าว แคมเปญ “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง” จึงเกิดขึ้นโดยมีการร่วมมือกับศิลปินดารา ได้แก่ โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และนนท์ ธนนท์ จำเริญ นักวาดสติกเกอร์ไลน์อีก 2 ท่าน ได้แก่ Tetezz และ Art รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำสติกเกอร์ไลน์ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ มาเป็นพิธีกรรับเชิญในงานแถลงข่าว เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ และเพื่อเป็นการตอบโจทย์กับผู้คนทั่วไปให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือที่อยากทำบุญแบบง่ายๆ ด้วยการร่วมสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ทั้ง 4 แบบได้ เพียงค้นหาคำว่า โสสะ หรือ SOSThailand ใน LINE Store และ LINE Sticker Shop

        นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดในงานครั้งนี้ว่า “ปัจจุบัน ยังมีกลุ่มคนอีกมากที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ เพียงแต่ไม่สะดวกหรือหาโอกาสได้ยาก  มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงทำการขยายช่องทางที่ทำให้คนส่วนใหญ่สามารถบริจาคได้ง่ายๆ ผ่านการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่าง สติกเกอร์ไลน์ ซึ่งเพียง 30 บาทของท่านที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ จะทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นในครอบครัวด้วยความรัก ความอบอุ่น อีกครั้งหนึ่ง”

        ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ปัจจุบันมีเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต ซึ่งเด็กจะได้รับการดูแลจากคุณแม่โสสะด้วยความรัก ได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้อง มีบ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเด็กที่มั่นคงปลอดภัยและมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบอาชีพ และพึ่งพาตัวเองในสังคมได้ต่อไป

        นอกจากนี้ ในปี 2562 นี้ ยังถือเป็นวันครบรอบ 70 ปี (70 Years of Impact) ที่องค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล ( SOS Children’s Villages International) ได้ให้การเลี้ยงดูเด็กกว่า 13 ล้านคน ใน 135 ประเทศทั่วโลก อันมีมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก

         ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตร ให้พวกเขาได้กลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นและอนาคตที่สดใสอีกครั้ง ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.sosthailand.org หรือ www.facebook.com/sosthailand หรือ โทร. 0 2380 1177

Top