For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ฟอร์ดมอบทุน 1 ล้านบาท ผลักดันนักเรียนไทยสู่ความก้าวหน้าสายอาชีพ

ฟอร์ดมอบทุน 1 ล้านบาท ผลักดันนักเรียนไทยสู่ความก้าวหน้าสายอาชีพ

        ฟอร์ด สานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรม จำนวน 10 ทุน รวม 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการผลิต มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ฟอร์ด ประเทศไทย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

        ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ ทั้งจากห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรจากฟอร์ด และได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ฟอร์ด และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการอบรม รุ่นที่ 1 ในโอกาสนี้ด้วย

Tags:

Top