For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
แกร็บเปิดตัว แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แกร็บเปิดตัว แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        แกร็บ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้านขนส่งระบบมวลชนผ่านเครือข่ายดังกล่าว ตั้งเป้าลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี รวมทั้งยังมุ่งลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

         อีกหนึ่งความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือครั้งนี้ คือการเปิดตัว แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมความครบครันด้านบริการผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทางเลือกในการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย และไร้มลพิษ นอกจากนี้

         แกร็บตุ๊กตุ๊ก ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่รายใหม่ที่ได้รับประโยชน์จากการที่ต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงกว่าร้อยละ 80 จากเดิมที่ต้องเติมก๊าซแอลพีจีเฉลี่ยวันละ 200 บาท คิดเป็นต้นทุนเชื้อเพลิง 6,000 บาทต่อเดือน เมื่อเปลี่ยนมาใช้รถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้า จะมีค่าไฟจากการชาร์จสูงสุดเพียง 1,400 บาทต่อเดือน อีกทั้งยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บบนมือถือ

         บริการแกร็บตุ๊กตุ๊ก จะมาเสริมความครบครันด้านบริการผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บด้วยทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยและไร้มลพิษ ร่วมกับบริการแกร็บรถแดง แกร็บแท็กซี่ แกร็บไบค์ (วิน) จัสท์แกร็บ รวมถึงแกร็บฟู้ด และแกร็บเอ็กซ์เพรส ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นรถตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารวม 450 คันภายในสิ้นปีนี้

         แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแกร็บในการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและมลพิษในเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยแกร็บพร้อมที่จะร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณมลพิษที่ลดลงหลังจากการใช้แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในเชียงใหม่ และให้การสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ผู้เดินทางลดการใช้รถส่วนตัว และเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจากข้อมูลของกลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รถตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 1 คัน สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.18 ตันต่อปี

Top