For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
‘CORRUPTION’

‘CORRUPTION’

นิทรรศการภาพจิตรกรรมโดยธนัช ตังสุวรรณ

‘CORRUPTION’​ ในที่นี้ พูดถึงความวิบัติของข้อมูลที่เราพบเจอผ่านการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปฏิเสธไม่ได้ ถึงแม้ว่าข้อมูลจํานวนมหาศาลบนพื้นที่ออนไลน์ จะช่วยให้เรามีปัญญาที่สูงขึ้นเป็นหลายร้อยพันเท่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งทอดพันธุกรรมผ่าน DNA สู่คนรุ่นต่อๆไป ทว่า บางส่วนของเราก็ยังขาดหายไป อาจเป็นสัมผัสของมนุษย์ หรืออารมณ์ความรู้สึกที่หายไปก็เป็นได้ ความคลุมเครือของการเปลี่ยนยุคนั้น ทิ้งไว้ซึ่งความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะทั้งคู่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่น่าหวาดกลัว และกวนใจไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น จึงเกิดเป็นความวิบัติของข้อมูลและเจตนารมณ์

ผลงานภาพเขียนชุดนี้ได้พูดถึงการตอบสนองทางเทคโนโลยีดิจิตัล ภาพทั้งหมดถูกวาดขึ้นจากเรื่องราวหลากหลายที่เป็น ประเด็นและถูกแชร์กัน อยู่บนพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย จากปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ไปจนถึงมลภาวะ ภาพเหล่านั้นประกอบไปด้วยวัตถุแทนสัญลักษณ์ ที่อยู่เหนือกาลเวลาและเต็มไปด้วยสาระสําคัญทางวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าเรื่องต่างๆ จะทําให้ภาพมีดูคลุมเครือ แต่ความคลุมเครือนั้นก็เผยถึงอนาคตของมนุษย์ ที่ไม่มีความแน่นอน รวมไปถึงวิวัฒนาการของ เราในขั้นต่อๆ ไป ซึ่งต่างจากงานของธนัชในชุดก่อนๆ ที่จับประเด็นบนความผิวเผิน และความงามในคุณค่าของภาพที่ถูกใช้ผ่านสื่อดิจิตัล ผลงานชุด ‘CORRUPTION’ นี้ จึงนําเสนอเรื่องราวที่ใช้การพิจารณาที่ลึกลง ไปกว่าเดิม

ARTISTBIO – ธ​นัชตังสุวรรณ
ผมเติบโตมาในช่วงต้นยุคมิลเลนเนียลส์ และได้ใช้ชีวิตก่อนที่ ‘ยุคสารสนเทศ’ จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่ความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ต ผมจําได้ว่า ตอนที่ผมเด็กๆ มักจะสร้างจินตนาการว่าอยู่ในยานอวกาศและหยิบหนังสือมากดเล่นเป็นหน้าจอสัมผัส ในวันนันมันช่างดูห่างไกลเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของผม แต่วันนี้ความเป็นไปได้ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เคยอยู่เพียงแค่ในจินตนาการ ก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีทีท่าทีจะพัฒนาช้าลงเลย ผมมีความสนใจเรื่องของทวิภาวะ (duality) ในชีวิตมนุษย์ก่อนและหลังยุคที่ข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้าใส่บนหน้าจอ ความสงสัยในเรื่องพวกนี้ทําให้ผมเริ่มค้นคว้าตังแต่วัยรุ่น  ผมเริ่มต้นจากการลงเรียนวิชาพื้นฐานศิลปะและการออกแบบที Central Saint Martins หลังจากนั้นก็เลือกเรียนคณะวิจิตรศิลปที่ Chelsea College of Arts ที่ทําให้ผมสานจินตนาการในเรื่องนี้ต่อไปได้

ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านและเก็บข้อมูลของคน รูปแบบในงานของผมจึงใช้การทําซ้ำ เลือกประเด็นที่กว้างมาจัดวาง อย่างไม่มีแบบแผน มันสะท้อนถึงความสนใจของมนุษย์ที่สั้นลงอันเนื่องมาจากผลกระทบของอินเตอร์เน็ต ข้อมูลมากมายถูกทําให้สูญหายไประหว่างกระบวนการอัปโหลด และยังทําให้เกิดการบริโภคในรูปแบบใหม่ๆ การทําซ้ำในงานนี้อาจถือเป็นการแสดงการคํานับต่อวอร์ฮอล และศิลปินแนวปอปอาร์ตอีกหลายคน ภาพวาดของผมเป็นเพียงเรื่องราวบทหนึ่งที่สังคมสมัยใหม่กําลังพูดถึงกันอยู่ ข้อมูลที่เราบริโภคอาจเป็นเรืองตื้นๆ และเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือน บางที อาจคาดการณ์และเป็นสัญญาณเตือนว่า ยุคที่มืดกว่าเดิมกําลังคืบคลานเข้ามา

Top