For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
PTTOR เพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20

PTTOR เพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20

          นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่า พีทีที โออาร์ ได้สนับสนุนการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนที่สูงขึ้นมาโดยตลอด ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 3 บี 5 บี 7 จนถึง บี 10 และ บี 20 ในปัจจุบัน โดยจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้กับกลุ่มลูกค้าขนส่ง รถโดยสารสาธารณะ ขสมก. และ บขส. และรถกระบะ รวมถึงเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของประเทศ ปัจจุบัน ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ของ พีทีที โออาร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 มีปริมาณรวม 38 ล้านลิตร หรือเฉลี่ย 3,800,000 ลิตรต่อเดือน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อเดือน เมษายนที่ผ่านมา ยอดจำหน่าย บี 20 เพิ่มเป็นประมาณ 12 ล้านลิตร/เดือน จากยอดจำหน่ายกลุ่มลูกค้าขนส่งที่เติบโตขึ้น และจากการเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่จำหน่าย บี 20 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบไปแล้วกว่า 6,500 ตัน ทั้งนี้ พีทีที โออาร์ มีแผนขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 จากปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้ว 33 แห่ง เป็น 100 แห่ง ภายในปี 2562

Top