For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
นิสสันปลื้ม คนไทยสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กิจกรรม LEAF Education

นิสสันปลื้ม คนไทยสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กิจกรรม LEAF Education

       นิสสันเผยถึงความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้กิจกรรม “LEAF Education” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการใช้งานที่ถูกต้อง โดยมีจัดแสดงเทคโนโลยีของ นิสสัน ลีฟ ใหม่ พร้อมแนวคิด Nissan Intelligent Mobility

       กิจกรรม “LEAF Education ของนิสสัน เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และไขข้อสงสัยของสาธารณะชนเกี่ยวกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ภายในกิจกรรม ได้จัดแสดง นิสสัน ลีฟ ใหม่ พร้อมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าของนิสสันหรือ “Leaf Ambassador” ที่พร้อมตอบในทุกข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของภาคประชาชน อาทิ การทำงานของระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้า ความเข้าใจที่ถูกต้องของการชาร์จไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ 1.การชาร์จไฟจากที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นแบบใช้สายไฟเสียบชาร์จไฟ (Normal Charge) ใช้เวลาชาร์จ 12 ชั่วโมง และแบบผ่านเครื่องชาร์จไฟ (Double Speed Charge) ใช้เวลาชาร์จ 6 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมความพร้อมของที่พักอาศัยของผู้ที่เป็นลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งนิสสันได้มีความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงในการตรวจสอบด้านระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุไฟฟ้า 2.การชาร์จไฟจากสถานีชาร์จไฟจากจุดชาร์จด่วน (Quick Charge) ใช้เวลาชาร์จ 40 นาที

สำหรับผู้สนใจ กิจกรรม LEAF Education จะมีขึ้นตามวัน และ สถานที่ดังนี้

–  เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562

–  เซ็นทรัล ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2562

         นอกจากนี้ นิสสีน ลีฟ ใหม่ ยังมาพร้อมข้อเสนอพิเศษในงานอย่าง ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี พร้อมรับประกันรถยนต์เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร รับประกันระบบไฟฟ้ารถยนต์เป็นเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร และรับประกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่เป็นเวลา 8 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตร สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ภายในงานกิจกรรม และศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์ของนิสสัน โทร 02401 9600 หรือไปที่ https://www.nissan.co.th/vehicles/new-vehicles/leaf.html

Top