For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ฟอร์ด มอบอาคารเรนเจอร์ 2 ให้โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

ฟอร์ด มอบอาคารเรนเจอร์ 2 ให้โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่ม WE ARE RANGER กลุ่มลูกค้าผู้ใช้กระบะฟอร์ด เรนเจอร์ นำคาราวานฟอร์ด เรนเจอร์ พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทางกว่า 200 คน ออกเดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อส่งมอบอาคาร “เรนเจอร์ 2” และมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น พร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและชาวบ้านกว่า 500 คน เพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในชุมชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

อาคารเรนเจอร์ 2 เป็นอาคารหลังที่ 2 ที่สมาชิกกลุ่ม WE ARE RANGER ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างกว่า 800,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ขนาดใหญ่ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุมแทนโรงอาหารเดิมที่ทรุดโทรม ทางคณะยังได้ร่วมกันบูรณะจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ นอกจากนี้ อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ ยังจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยจะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชนด้วย

Tags:

Top