For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
นิสสันขยายความสำเร็จของโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ

นิสสันขยายความสำเร็จของโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ

         นิสสัน ประเทศไทย ขยายความสำเร็จของโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนสู่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงฐานการผลิต และการประกอบรถยนต์ของนิสสันในจังหวัดสมุทรปราการ

          โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนนั้น เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ด้วยความร่วมมือระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นในการต่อยอดการทำธุรกิจขนาดเล็กในอนาคต เป้าหมายภายในระยะเวลาตลอด 3 ปีของโครงการฯ มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างภาวะความป็นผู้นำให้แก่นักเรียนกว่า 1,400 คน โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2562

             ปีนี้นิสสันขยายโครงการไปยังพื้นที่ส่วนขยายของจังหวัดสมุทรปราการได้แก่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และโรงเรียนวัดหัวคู้ โดยทั้งสองโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับฐานการผลิตและการประกอบของนิสสัน

             โครงการส่วนขยายในครั้งนี้ ยังคงมีสะเต็มศึกษา (STEM) ที่ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ซึ่งสามารถเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต นิสสันและมูลนิธิรักษ์ไทยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชน หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น และกระทรวงการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนไทยกว่า 200 คนและอาจารย์อีก 20 ท่าน ในจังหวัดสมุทรปราการ

              กิจกรรมในวันนี้นิสสันได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนการแข่งกีฬาเขตของโรงเรียน พร้อมกับมอบขนมและไอศกรีมให้กับเด็กๆ ได้อิ่มเอมกันอย่างถ้วนหน้า

            นิสสันในฐานะบริษัทผู้นำด้านรถยนต์ที่มีพนักงานกว่า 5,000 คน มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชน รวมทั้งขับเคลื่อนคนไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

Top