For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
โตโยต้าประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย

โตโยต้าประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย

        โตโยต้า ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) มอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ Toyota Driving Experience Park บางนา

          กิจกรรม Campus Challenge 2018  โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 679 ทีม ซึ่งหลังจากที่ได้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และนำเสนอแผนในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อรับทุนสนับสนุน 20,000 บาท ไปใช้ในการรณรงค์แผนและปฏิบัติจริงในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 เดือน

          สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมญี่ปุ่นยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวภัทริกา สาสนกูล นางสาวธาราทิพย์ บุญสนิท นายธนวัฒน์ สิงหเสนี และนางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์

           ปัญหาที่พบคือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพฤติกรรมการเดิน ปั่น ขับขี่ ในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องและเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง

           แผนงานรณรงค์คือ สร้าง Facebook Fanpage “Safe Life on The Right Way” เพื่อรณรงค์ออนไลน์ สร้างมาสคอตชื่อเจ้าชิโต้ เป็นตัวกลางในการสื่อสาร จัดทำวิดีโอคลิป  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน และเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ตั้งแต่การเดินให้ถูกที่ แบ่งปันถนนกับผู้ปั่น ขับบนถนนที่ถูกต้องไม่ไปขี่บนทางเท้าหรือทางจักรยาน โดยจะเผยแพร่วิดีโอบน Facebook Fanpage

รางวัลที่ได้รับสำหรับทีมชนะเลิศ ได้แก่

  • ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
  • ทุนการศึกษา 100,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 30,000 บาท
  • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน
Top