For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
70 ปียูนิเซฟ ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตเด็กทุกคน

70 ปียูนิเซฟ ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตเด็กทุกคน

“พีช” ลั่นจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเด็กในประเทศไทย

          พีชพชร จิราธิวัฒน์ Friend of UNICEF ที่ทำงานร่วมกับยูนิเซฟในการรณรงค์สิทธิและปัญหาของเด็กในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มาร่วมงาน “70 ปียูนิเซฟ ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตเด็กทุกคนได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ยูนิเซฟ ประเทศไทยว่า “ผมอยากทำงานเป็นกระบอกเสียงให้เด็กๆ ในหลายเรื่องเลย ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือ รณรงค์เรื่องปัญหาวัยรุ่น ผมมองว่าไม่มีใครเข้าใจปัญหาของวัยรุ่นได้ดีเท่าตัวพวกเขาเอง บางครั้งผู้ใหญ่ต้องเปิดใจรับฟังเสียงของพวกเขาบ้าง เพราะถ้ารับฟังและนำความเห็นของวัยรุ่นไปปรับใช้ในการกำหนดทิศทางหรือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นก็จะตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

          “นอกจากนี้ วัยรุ่นยังเผชิญปัญหาในหลายด้านๆ ทั้งการละเมิดและความไม่เท่าเทียม ผมไม่อยากเห็นปัญหาที่เด็กผู้หญิงโดนข่มขืนจากคนในครอบครัวอีกแล้ว ในโอกาสครบรอบ 70 ปียูนิเซฟ ประเทศไทย ผมขอเดินหน้าเป็นกระบอกเสียงและร่วมรณรงค์ปัญหาในเด็กอย่างเต็มที่ครับ”

Top