For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
เชลล์รับวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วมแห่งปี  2560”

เชลล์รับวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560”

            บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด รับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับห้องน้ำ ณ  สถานีบริการ หจก.มนเทียรรุ่งเรือง สาขา 5  ในวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในโอกาสรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561 (World Toilet Day 2018) เป็นข้อพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์บริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า   ควบคู่ไปกับการขยายสถานีบริการเพื่อพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็น “สถานีเติมสุข” สำหรับลูกค้าทุกคน ตามแนวคิด “เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต” หรือ “Making Life’s Journey Better”

Tags:

Top