For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society!

NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society!

odini ร่วมส่งเสริมให้คนไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมาร์ท

          odini แอปพลิเคชันลงทุนแบบอัตโนมัติด้วย Robo-advisor รายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ลงทุนง่าย ได้ทุกคน” นำโดย นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเสวนา ในงาน “NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference” โดย สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับ University of North Carolina’s Kenan-Flagler School of Business and the Gillings School of Global Public Health เพื่อร่วมกำหนดอนาคตสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และนวัตกรรมเพื่อสังคม จากบุคลากรชื่อดังระดับนานาชาติ จุดประกายในการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านประชากรของประเทศไทยในปัจจุบัน เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

          ชลเดช เขมะรัตนา กล่าวว่า “จากการค้นคว้าข้อมูล สำรวจตลาด และศึกษาพัฒนาการด้านนวัตกรรมในตลาดทุน ในช่วงวางแผนการสร้างแอปพลิเคชัน odini (โอดีนี่) พบว่าปัจจุบันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 10.8 ของประชากรทั้งประเทศ สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือ เมื่อเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนทั้งโลกแล้ว คนไทยมีอายุยืนยาวกว่าอยู่ประมาณ 5 ปี แต่มีรายได้แค่ประมาณครึ่งเดียวของค่าเฉลี่ยจากคนทั่วโลก นั่นหมายความว่า คนไทยอายุยืนขึ้น แต่กลับจนลง เนื่องจากขาดวินัยในการเก็บออม ขาดการวางแผนการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต หรือ ขาดการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม เพราะยังมีความกังวลทั้งในเรื่องทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรเวลา ความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเพื่อเริ่มต้นการลงทุน และความมั่นใจในด้านความปลอดภัย

          ตลอดจนยังไม่ได้รับการชี้แนะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุน ว่าหากคุณรู้จักเก็บออม และลงทุนให้ถูกที่ในวันนี้ จะส่งผลให้มีสถานะทางการเงินที่ดี และสามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุนไปจับจ่ายใช้สอย และดูแลตนเองในยามสูงวัยได้อย่างยั่งยืนในวันข้างหน้า ทำให้อัตราการเข้าสู่ตลาดทุนของประชากรไทยยังน้อยกว่า 5% จากจำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน ในขณะที่เรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกลับยังไม่ได้เริ่มต้นลงทุนเลย สังคมไทยจึงจำเป็นต้องมีสื่อกลางที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่ม

          ดังนั้นเราจึงนำนวัตกรรม Robo-advisor ที่ใช้ Quantitative Model มาทำ Asset Allocation และเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสม รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เพื่อวางแผนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละคน แต่ละช่วงวัย ซึ่งล่าสุด odini เปิดให้บริการพอร์ต LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งยังคงชูจุดเด่นในความง่าย และการทำงานแบบอัตโนมัติไว้เช่นเดิม โดยมีการจัดสัดส่วนของเงินลงทุนใน LTF 3 กองทุน ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สร้างผลตอบแทนดี และสม่ำเสมอที่สุด จากชุดกองทุนที่ดีที่สุด และความเสี่ยงต่ำ ณ ขณะนั้น ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยไม่เสี่ยงลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งด้วยเงินทั้งหมด และยังวางแผน เตรียมเพิ่ม Feature พิเศษในต้นปีหน้า สำหรับกลุ่มที่ต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณในอนาคตอีกด้วย”

          การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือประเทศที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศและการเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศตามนิยามขององค์การสหประชาชาติจากการคาดการณ์โดยอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2564 สถาบันคีนันแห่งเอเชียพร้อมด้วยพันธมิตรและวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและนานาชาติอาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, World Bank, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, Facebook, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สสส., โรงพยาบาลธนบุรี, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทยฯลฯจึงร่วมมือกันจัดงานเสวนา “NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference” นี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คนทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ผู้ประกอบการพนักงานจากภาคเอกชนรวมถึงข้าราชการจากทั้งในประเทศไทยและอีกหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเซียและนานาชาติเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์และไทยเข้าร่วมรับฟังเรียนรู้และหาทางรับมือกับ Aging Society ร่วมกัน

          odini เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติด้วย Robo-advisor ในกองทุนรวมเป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิด “ลงทุนง่ายได้ทุกคน” เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายเน้นชูความง่ายสะดวกน่าเชื่อถือหากสนใจลงทุนก็สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปได้เลยโดยไม่ต้องใช้กระดาษแต่อย่างใดมีความทันสมัยในการยืนยันตัวตนด้วยระบบ e-KYC ผ่านการถ่ายรูปเซลฟี่กับบัตรประชาชนและใช้เวลาในการอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนไม่เกิน 3 วันทำการพร้อมให้อิสระนักลงทุนมีสิทธิ์เลือกวิธีเพิ่มเงินลงทุนได้สองรูปแบบคือ

          “ลงทุนรายเดือน” เริ่มต้น 1,000 บาทหรือ “ลงทุนรายครั้ง” ครั้งแรกเริ่มต้น 5,000 บาทครั้งถัดไปเริ่มต้น 1,000 บาทและภายใต้การทำงานอัตโนมัติ odini ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเด็ดๆอย่างปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) และติดตามพอร์ตการลงทุน (Fund Monitoring) ที่จะช่วยให้พอร์ตลงทุนของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตรวจสอบได้พร้อมการการันตีจาก 2 หน่วยงานซึ่งเป็นเสาหลักของตลาดทุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. ด้วยการได้รับเลือกเป็นพันธมิตรธุรกิจเข้าร่วมโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” จากสำนักงานก.ล.ต. และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนจากโครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เพิ่งเปิดตัวได้เพียงไม่กี่เดือนเป็นการตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน odini ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน odini ได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odiniapp.com และที่ facebook.com/odiniapp

Top