For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
เชลล์จัดกิจกรรม “เชลล์ เติมสุข เติมพลัง กับเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล”

เชลล์จัดกิจกรรม “เชลล์ เติมสุข เติมพลัง กับเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล”

         เชลล์จัดกิจกรรม “เชลล์ เติมสุข เติมพลัง กับเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล” พาสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ร่วมทริปสุดพิเศษไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำกิจกรรมเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้าสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนที่เชลล์ให้การสนับสนุน พบปะสังสรรค์ร่วมกัน พร้อมทดสอบประสิทธิภาพน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล น้ำมันเกรดที่ดีที่สุดจากเชลล์ สอดคล้องกับแนวทางการทำงานในการ เติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ Making Life’s Journey Better

          สำหรับโรงเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับเชลล์และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ที่ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยเป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือ ปลูกฝังการใช้ชีวิต รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ให้เยาวชน โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชนรอบข้างได้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

          สมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ต่างก็ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการทำความดีและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกและมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว และถุงเพาะเห็ด ไปจนถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬา นอกจากนั้น เยาวชนยังได้ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจาก คุณโย่ง – อนุสรณ์ มณีเทศ วงอาร์มแชร์ ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งตลอดการเดินทาง สมาชิกทุกคนยังได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล น้ำมันเกรดที่ดีที่สุดจากเชลล์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยี DYNAFLEX ด้วยพลังการทำความสะอาดระบบหัวฉีดและระบบจ่ายเชื้อเพลิง ช่วยคืนพลังให้เครื่องยนต์ดีเซลทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Top