For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

สวัสดีครับ What Car? Thai Edition ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

WHATCAR? Thai Edition มีต้นกำเนิดมาจาก WHATCAR? ประเทศอังกฤษอายุยาวนานกว่า 41 ปี มีจุดแข็งในการผลิตเนื้อหารถยนต์ที่เข้มข้นและแตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านรูปแบบนิตยสาร และระบบออนไลน์ แบ่งสัดส่วนโครงสร้างการนำเสนอชัดเจนเน้นหนักด้านเนื้อหา 80 เปอร์เซ็นด้านข่าวสาร และโฆษณา 20 เปอร์เซ็นซึ่งที่มาของตัวเลขการแบ่งโครงสร้างดังกล่าวได้มาจากการสำรวจผู้อ่าน การหาค่าเฉลี่ยเพศ อายุ วัย พฤติกรรมการบริโภคสื่อ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ความคุ้มค่า ความเหมาะสม รวมถึงการให้คุณค่าเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อ สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของ WHATCAR? ทั่วโลก

           เช่นเดียวกับ WHATCAR? Thai Edition ที่มีการแบ่งสัดส่วนด้านเนื้อหา ข่าวสาร และโฆษณาแบบเดียวกัน ส่วนเนื้อหาหลักเป็นเนื้อหาลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษ 70 เปอร์เซ็นเนื้อหาในประเทศไทย 30 เปอร์เซ็นการแบ่งสัดส่วนดังกล่าวเราได้มาจากการสำรวจข้อมูลผู้บริโภคสื่อในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งนักอ่านหน้าเก่า และใหม่ มีความสนใจ ชื่นชอบ รักการอ่านสื่อรถยนต์ มีความต้องการบริโภคสื่อที่นำเสนอด้านเนื้อหาเป็นหลัก พิจารณาจากความคุ้มค่าของการนำเสนอผ่านรูปลักษณ์ภายนอก สิ่งที่ผู้อ่านจะได้จากการอ่านข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ในนิตยสาร เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคใช้เหตุผลในการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ เพื่อให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีการมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคสื่อสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นข่าวสารจากสื่อออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

               ทำให้ทีมงาน WHATCAR? Thai Edition ต้องทำการบ้านและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับผู้อ่านเป็นหลัก โดยการจัดวางรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ แตกต่าง และมีเนื้อหามาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทีมงานได้คัดสรรเนื้อหาที่เป็นความรู้ และข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้อ่าน ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดคุณค่าของเนื้อหานั้นก็ยังคงอยู่สามารถใช
้นำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เปรียบเทียบ ที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์

Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

President & Chief Executive Officer

Top