For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

ฉลาดเลือก

วัสดีครับ ในปี 2557นี้ เราคงได้เห็นการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วง 7ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2550สภาพของตลาดและผู้บริโภคที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายมีการเกิดขึ้นของธุรกิจ สินค้า และบริการที่เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน ตามความเหมาะสมของผู้บริโภค การใช้สอย วิถีชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตในแบบของตัวเองที่ต่างกันไป เพื่อตอบสนองต่อตลาดและเข้าถึง ตัวผู้บริโภค ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีเริ่มมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คน ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถสืบค้นเข้าถึงข้อมูลที่อยากรู้ได้ทั่วโลก พฤติกรรมของผู้

บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ‘ฉลาดเลือก’นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในตัวสินค้าและบริการแล้วก็ยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ เพื่อให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ส่งผลให้ตลาดต้องปรับตัวตามพฤติกรรมดังกล่าว เพราะอำนาจการตัดสินใจกลับคืนสู่ผู้บริโภค WHATCAR? Thai Edition ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกช่องทาง ทำให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้อ่านได้โดยตรง ซึ่งเราก็จะรักษาจุดแข็งนี้ไว้ใช้พัฒนา ปรับปรุง สร้างความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการทุกมิติ และเตรียมความพร้อมรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับ WHATCAR? Thai Edition ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557มีเนื้อหาจากประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในคอลัมน์ Test drives หากคุณต้องการซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน คุณควรได้ทดลองขับก่อนตัดสินใจ แต่การจะได้ลองขับรุ่นที่คุณต้องการจะซื้อจริงๆ กลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อให้ทราบและเข้าใจ อย่างถ่องแท้ว่าคุณจะพบอุปสรรคอะไรบ้างกับผู้แทนจำหน่าย ทีมงานของเราในประเทศอังกฤษจึงสวมบทบาทเป็นผู้ซื้อ ติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่าย 48แห่ง จาก 6ค่ายรถยนต์ชั้นนำ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้บริโภคจะได้รับการอำนวยความสะดวกมากน้อยขนาดไหน ซึ่งผู้อ่านสามารถนำหลักคิด ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ ในคอลัมน์ Test drives ไปใช้ได้จริง

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Chief Executive Officer
e-mail : prakasit@coinfinity.co.th

Top