For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ฟอร์ดนำอาสาสมัครร่วมอนุรักษ์และมอบน้ำสะอาดให้ชุมชน ในกิจกรรม Water Go Clean

ฟอร์ดนำอาสาสมัครร่วมอนุรักษ์และมอบน้ำสะอาดให้ชุมชน ในกิจกรรม Water Go Clean

         ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในเดือนของอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกหรือ Ford Global Caring Month ด้วยการร่วมอนุรักษ์น้ำและมอบน้ำสะอาดให้ชุมชน ในโครงการ Water Go Clean  ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ฟันด์ (Ford Motor Company Fund)

         ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ส่วนราชการตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง นำทีมอาสาสมัคร จากสำนักงานฟอร์ด ประเทศไทย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง หรือ เอฟทีเอ็ม และ ผู้จำหน่ายฟอร์ด เอก กรุ๊ป ในจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับครู นักเรียน และคนในชุมชน ในโครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชน Water Go Clean ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม เพื่อมอบแหล่งน้ำสะอาดให้แก่ชุมชน พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์น้ำและขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาด เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันรักษาแหล่งน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า พร้อมอบรมเทคนิคการตรวจวัดน้ำอย่างง่ายๆ อาทิ  ตรวจวัดความกระด้างของน้ำ  คลอรีนที่ปนเปื้อนกับน้ำ  ค่า pH หรือความเป็นกรดด่างของน้ำ เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำ โดยใช้สารละลายและกระดาษเทียบความแตกต่างของสีกระดาษ

Top