For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
สื่อสากลฯ จัดโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” อบรมเพิ่มทักษะการขับขี่ให้นิสิตนักศึกษา

สื่อสากลฯ จัดโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” อบรมเพิ่มทักษะการขับขี่ให้นิสิตนักศึกษา

        โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” จัดอบรมฟรีให้แก่ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มทักษะการขับขี่ ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝึกปฏิบัติจริงกับรถยนต์ทุกประเภท โดยวิทยากรครูฝึกมืออาชีพระดับแนวหน้า  ของเมืองไทย

           ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) เผยว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ โครงการฯ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และทำประโยชน์ให้สังคม โดยปีนี้ได้ไปจัดกิจกรรมโรดโชว์ชวนน้องๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่

          การอบรมเน้นเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย โดยมีวิทยากร ครูฝึกมืออาชีพ อาทิ สิรคุปต์ เมทะนี, วุฒินันท์ สภาวสุ, ปริตร แม้นเมฆ และเมฆสิทธิ วีระปรศุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อีกหลายท่านคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ภายในเวลา 1 วันของการอบรม แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การใช้รถยนต์ 3 แบบในการฝึก ขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ

         โครงการฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น โดยสถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 สถานี คือ Oversteer – แก้ไขอาการรถหมุน Understeer and Emergency Brake – แก้ไขอาการหลุดโค้งและการเบรคฉุกเฉิน Lane Change/Elk Test – การเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง และปิดท้ายด้วยการกิจกรรม Slalom และ Hot Lap เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการด้วย

         โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ดีสโตน จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

         สำหรับบุคลลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมในปีนี้ยังมีอีก 2 ครั้ง คือ วันที่  27 และ 28 ตุลาคม 2561 สอบถามตารางการอบรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครได้ที่ www.skilldriving-imc.com www.facebook.com/skilldriving หรือ โทร.0-2641-8444 ต่อ 214

Top