For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน 1ล้านบาท แก่เยาวชนภาคใต้

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน 1ล้านบาท แก่เยาวชนภาคใต้

           นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จาก 14 จังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

Tags:

Top