For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

''ก้าวที่มั่นคง'' สวัสดีครับ What Car? Thai Edition ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

บับเดือนสิงหาคม 2557 นี้เป็นฉบับครบรอบ 1 ปีของนิตยสาร What Car? Thai Edition ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยจุดเริ่มต้นของนิตยสาร What Car?ในประเทศอังกฤษเกิดขึ้นเมื่อ ปี 1973  มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการผสมผสานของการทดสอบเปรียบเทียบรถยนต์แบบเชิงลึก การทำงานร่วมกับผู้บริโภคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ  ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ข้อมูลที่ครอบคลุม เป็นที่ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่ และเป็นนิตยสารแนะนำการซื้อรถยนต์ที่ดีที่สุดในยุโรปมาเป็นเวลา 41ปี

นอกเหนือจากนิตยสาร What Car? ยังสามารถเข้าถึงได้ในระบบ Online ตั้งแต่ปี 1998 มีทีมงานที่มีความทุ่มเทและมีความรู้ผลิตเนื้อหาที่มากกว่าการเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์ มีรีวิวที่ละเอียดหลายพันรีวิวเจาะลึกฟังก์ชั่นการใช้งานการออกแบบ ตกแต่ง เทคโนโลยี และสมรรถนะการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของWhat Car? จึงเป็นมากกว่าเนื้อหาออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นห้องสมุดชั้นดีที่รวบรวมวีดีโอรีวิวและข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้บริโภคที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือที่สุดของโลก

เช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นของนิตยสารWhat Car? Thai Editionเราตระหนักถึงการนำเสนอที่แตกต่างทางด้านข้อมูล ภาพ ขนาด การนำเสนอ ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการบริโภคเนื้อหาที่ถูกต้อง เป็นกลาง เชื่อถือได้ ประกอบกับปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่ายหลายช่องทาง เราจึงมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ Onlineผ่าน www.whatcar.co.th  เป็นครั้งแรกในระบบOnlineที่นำเสนอเนื้อหาลิขสิทธิ์แท้ เตรียมความพร้อมด้านดำเนินธุรกิจและด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรุกตลาดในอีก 10 ประเทศ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ความสำเร็จตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากครอบครัว พี่น้อง เพื่อน ที่ปรึกษา ทีมงานทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ สิ่งที่สำคัญสุด คือ สมาชิก ผู้อ่านทุกท่าน ค่ายรถยนต์ที่ให้ความสนใจกับการนำเสนอเนื้อหา What Car? Thai Editionร่วมสนับสนุน แนะนำติชม ทำให้เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะมีทุกๆ ท่านจึงมีเรา What Car? Thai Editionในวันนี้ ขอบคุณครับ

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Chief Executive Officer
e-mail : prakasit@coinfinity.co.th

Top