For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

นิตยสารเพื่อผู้ซื้อรถ

     ในวันนี้พวกเราได้ปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน รวมถึงผู้ที่ต้องการหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรถประเภทต่างๆ ในการประกอบการตัดสินใจซื้อรถ เรายังคงอยู่เคียงข้างผู้ใช้รถยนต์ ภายใต้แนวคิดในฉบับปฐมฤกษ์ คือ นิตยสาร What Car? Thai Edition ต้องเป็นนิตยสารคู่มือในการประกอบการตัดสินใจให้กับผู้เลือกซื้อรถยนต์ฉบับแรกในประเทศไทยให้จงได้

     โดยเรามุ่งมั่นสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการร่วมกันวิจัยพัฒนาช่องทางรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันกระแสการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น สร้างพื้นที่ให้ผู้อ่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆ กับการสร้างมาตรฐานการบริการควบคู่กับคุณภาพที่ผู้อ่านจะได้รับ นอกจากนิตยสาร What Car? เราได้ขยายช่องทาง Online ผ่าน www.whatcar.co.th,แอพพลิเคชัน e-magazine, Social Network และการจัดกิจกรรม ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เรามี WHATCAR? WE ARE FRIENDS 2015 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลาง, ภาคตะวันออก และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี เป็นการขับรถยนต์ท่องเที่ยวรูปแบบคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก,ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้รถยนต์ และประชาชนทั่วไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากและประสบความสำเร็จด้วยดี
     เราจึงพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้รถด้วยกัน และค่ายรถยนต์ต่างๆ ให้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
กันแบบครบวงจร และจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์

Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

President & Chief Executive Officer

Top