For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Editor's Talk "ก้าวต่อไป เพื่อความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้น"

         การทำอะไรซักอย่างให้ประสบความสำเร็จไม่ยากและไม่ง่าย ทุกๆ สิ่งล้วนมีทางเลือกเสมอ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของเราเอง และที่สำคัญเราต้องรู้อย่างชัดเจนจริงว่าเราต้องการอะไรจากทางเลือกนั้น


         พวกเราได้เลือกในเส้นทางความเป็นสื่อ เราเลือกที่จะเป็นตัวของเราเองไปพร้อมกับการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง บางครั้งมีคำต่อว่าแหนบแนม แต่เราก็ตัดสินใจเลือกฟังในทัศนคติด้านบวก และนำกลับมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น พวกเรามีความเชื่ออย่างเข้มข้นว่า สื่อที่ดี มีคุณภาพ มันทำได้
         ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งจนเวียนครบรอบในเดือนกุมภาพันธ์นี้ บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด ของเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับทีมงานว่า พวกเราทำงานผลิตสื่อเพื่อรับใช้สังคม สร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบใหม่ พัฒนาช่องทางสื่อเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และการสร้างเนื้อหาร่วมกับต่างประเทศ ด้วยการเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมธุรกิจเดียวกัน เพราะเหตุผลนี้เงินจึงซื้อพวกเราไม่ได้
         ในปี 2560 นี้เรากำหนดเป้าหมายใหญ่ไว้มากมาย ทั้งการขยายธุรกิจไปในสายอื่นๆ การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และภายในประเทศด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้มีทีมงานใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะแนวคิดหลักของเรามุ่งการสร้างและพัฒนาคนให้มีความพร้อมในสายงาน มีทัศนคติคิดบวกทำงานเป็นทีม และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Prakasit Parinyachaisak
プラカーシット パリンヤシャイサック 
President & Chief Executive Officer

Top