For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

มีน้ำใจให้กัน

     ความมีน้ำใจไม่จำเป็นต้องเป็นการมอบสิ่งของหรืออะไรใหญ่โต เพียงแค่แสดงออกถึงความจริงใจก็มีค่ามหาศาลแล้ว ในเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมหารือกันในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการนำเสนอสื่อหลักด้านรถยนต์ของเรา WHATCAR? Thai Edition และทั่วโลก

     เราได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเป็นหลัก เนื่องจากสิ่งพิมพ์เริ่มลดบทบาทลงอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเราได้มีการสังเกตและวิเคราะห์ร่วมกับบริษัท Haymarket Media Group อันเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตเนื้อหาคุณภาพอันดับ 1 โลก เห็นความเปลี่ยนแปลงของตลาดสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารในภูมิภาคเอเชีย ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมใช้โซเชียลมีเดีย ติดตามข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต

     ดังนั้นเราจึงมุ่งพัฒนาสื่อดิจิทัลร่วมด้วยแอพพลิเคชันไปจนผสมผสานกับโซเชียลมีเดีย เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหาของเราเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ก็มีเรื่องของการมีแนวคิดของการแบ่งปันเนื้อหาคุณภาพ ที่มีลิขสิทธ์ให้กับสื่ออื่นๆ ที่สนใจด้านข้อมูลข่าวสารด้านรถยนต์ของฝั่งยุโรป และทั่วโลก ของสื่อในเครือบริษัท Haymarket Media Group ถือลิขสิทธ์อยู่ ได้มอบให้เราเป็นตัวแทนผู้พิจารณาร่วม โดยสามารถทำเป็นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้เนื้อหาข่าวสารมาที่เราเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การนำเสนอ เป็นการสนับสนุนให้สื่อต่างๆ ใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธ์อย่างถูกต้อง และเป็นการร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

 President & Chief Executive Officer
Top