For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

        

           ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาทีมงานนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ขอขอบพระคุณผู้อ่าน สมาชิกบุคคล สมาชิกองค์กร และผู้ สนับสนุนทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี นับตั้งแต่นิตยสารฉบับแรกในเดือนสิงหาคม 2013 เราในฐานะผู้สร้างสรรค์สื่อรถยนต์มีแนวคิดการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ อ่านจริงๆ ปริมาณของหน้าจากทั้งหมดกำหนดให้มีเนื้อหามากกว่าหน้าโฆษณา 80 % เพราะปัจจุบันผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ได้ง่าย ซึ่งเรามองเห็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมีการวางแผนการพัฒนาสื่อด้านสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอล และการสร้าง บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

            เมื่อเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของโลกยุคดิจิตอล จึงได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยมีชื่อ โครงการ “เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ตั้งแต่ต้นปี 2016 เพื่อปรับจากสิ่งพิมพ์ เข้าสู่ระบบดิจิตอล ในรูปแบบ แอพพลิเคชั่น, อี-แมกกาซีน, เว็บไซต์, ยูทูป และโซเชียลมีเดีย เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาให้ตอบสนองพฤติกรรมของผู้อ่าน ไปพร้องกับกระแสโลก

            ส่วนการปรับสิ่งพิมพ์นั้น เรายังพิมพ์เพื่อจำหน่ายเฉพาะหน้าร้านของเราเองโดยผ่านการสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.whatcar.co.th จัดส่งถึงบ้านรับประกันความเสียหาย การรับสมัครสมาชิกเรายังคงเดิม ซึ่งจำนวนสมาชิกปัจจุบันจนถึงปี 2018 มีจำนวนกว่า 25,000 รายแบ่งเป็นบุคคล 70% องค์กร 30% ยังคงส่งตามระบบปกติ และสามารถเปลี่ยนมาเข้าระบบดิจิตอลได้  ด้านการตลาด เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราได้จัดการประชุมสื่อดิจิตอลกับ WHATCAR? ประเทศอังกฤษ และพันธมิตรของเราทั้งหมดในเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายความร่วมมือ รวมถึงการเข้าขยายตลาดใน กลุ่มประเทศ CLMV ใน ASEAN เป็นแผนระยะ 2 ถึง 5 ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปีแรก เพราะทราบดีว่าในประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี  ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราเองก็มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและใช้โอกาสนี้พัฒนาศักยภาพของพวก

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

 President & Chief Executive Officer
Top