For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

โลกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

          ในยุคปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการติดต่อสื่อสารที่ไรพรมแดนทำให้เราสามารถรู้ถึงข่าวสารของอีกซีกโลกได้ในเวลาชั่วข้ามคืน เราได้อยู่ในยุคที่เรียกว่า “ยุคแห่งการสร้างโอกาส” ผู้คนจำนวนมากข้าถึงข้อมูลที่ตนเองสนใจเพียงปลายนิ้ว เพื่อศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปสร้างชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ ทั้งการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การทำธุรกิจ และอีกนานัปกา

           การพัฒนาก็ยังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ท้าทายความสามารถ หากเราเปิดใจยอมรับและมองหาด้านดีของการเปลี่ยนแปลงก็จะรู้จักนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และเมื่อมองย้อนกลับไปก็จะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ผ่านมาในอดีตด้วนเช่นกัน นิตยสาร WHATCAR? Thai Edition เป็นนิตยสารเพื่อผู้ซื้อรถเล่มแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2013 และกำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 4 หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ทีมงานได้รักษาเอกลักษณ์ และคุณภาพของ WHATCAR? ประเทศอังกฤษไว้เพื่อให้ผู้อ่านชาวไทยได้สัมผัสถึงเนื้อหาที่เข้มข้น ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนา WHATCAR? ประเทศไทย เตรียมความพร้อมกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการเข้าสู่ยุคดิจิตอล เป็นการพัฒนาต่อยอดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า โดยมีเป้าหมายเป็นระบบที่เข้าถึงง่ายสามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาให้กับผู้ซื้อรถได้ ซึ่งเราเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นระบบเพื่อผู้ซื้อรถที่สมบูรณ์ที่สุด

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

 President & Chief Executive Officer

Top