For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2557 (ส.ค.ส.)

นื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระสยามเทวาธิราช และคุณความดีทั้งหลายที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ โปรดดลบันดาลปกป้อง คุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงประสพความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และความสมหวังเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ปราศจากโรคาพิบัติ มีสุขภาพแข็งแรง ประสพความสำเร็จในภารกิจการงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

นิตยสาร What Car? Thai Editionขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับ ความเห็น คำแนะนำ และข้อติชม เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้จากท่านผู้อ่านและลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ตอบสนองทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบถ้วน โดยผสมผสานการนำเสนอบทความที่เข้มข้นจากนักทดสอบรถยนต์ระดับโลกของประเทศอังกฤษ และบทความในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของ  What Car?  ในสไตล์อังกฤษไว้ ทำให้ท่านสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของอังกฤษ และสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของนิตยสาร What Car?  อย่างแท้จริง  เราจึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ What Car? Thai Editionเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ What Car?  UK ต่อไป

 

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์
Chief Executive Officer
e-mail : prakasit@coinfinity.co.th

Top