For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

ให้ความรู้กับผู้ใช้รถมากที่สุด

          เราได้จากแรงบันดาลใจจากการอ่านและชื่นชอบรถยนต์ แต่สิ่งที่เรารักนั้นไม่อาจจะเก็บไว้คนเดียวได้ มันจึงเป็นแรงส่งให้เราเกิดความฝันขึ้นมา โดยหากเราแบ่งปันความฝันที่เป็นการให้ความรู้ไปได้พร้อมกันก็คงดีไม่น้อย

จากจุดนี้เองเราจึงเริ่มแบ่งปันและให้ความรู้กับผู้คนที่มีความรัก ความชื่นชอบเหมือนพวกเรา ทำให้เกิดเป็นภารกิจสำคัญในการค้นหาสิ่งที่ใช่ และตอบโจทย์ของเราและเพื่อนๆ ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน

สิ่งที่พวกเราให้กำเนิดเกิดขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากความต้องการทำอะไรแปลกใหม่ๆ ให้เนื้อหาสาระความรู้ด้านรถ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มที่กับผู้คนที่ใช้รถ รวมทั้งต้องตอบสนองได้ทุกช่องทางแถมเข้าถึงได้ทุกเพศวัย

เรามีความปรารถนาให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในมือ และนำไปใช้ประกอบกับความต้องการของผู้ใช้งานเองอย่างแท้จริง ว่ารถแบบไหนที่จะตอบสนองกับตัวเองและครอบครับได้ โดยคนที่สมควรจะถามมากที่สุดก็คือตัวเราผู้ใช้งานจริงๆ และครอบครัวที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันต่างหาก

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องรู้และศึกษา แต่ว่าอย่ายึดติดกับข้อมูลมากเกินไป เพราะอาจจะถูกชี้นำจากผู้ให้ข้อมูลเองก็ได้ ซึ่งประโยชน์จะเกิดก็ต่อเมื่อนำมาพิจารณาให้ตรงกับความต้องการของเรา สิ่งสุดท้ายคือการออกไปสัมผัส ขับ และพาครอบครับไปร่วมตัดสินใจด้วย

นิตยสาร WHATCAR? Thai Edition เป็นนิตยสารเพื่อผู้ซื้อรถ เรามุ้งการผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์ให้ความรู้ด้วยข้อเท็จจริง ความเข้าใจง่าย และเป็นฐานข้อมูล สำหรับการเลือกซื้อรถ ซึ่งมีความแตกต่างด้านเนื้อหาในประเทศและต่างประเทศที่ชัดเจน

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์

Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

President & Chief Executive Officer

Top